Skip to main content

Social Media

Social Media

Accounts

Facebook: @Crowdfunder 
Twitter: @CrowdfunderUK
Instagram: @crowdfunderuk 
LinkedIn: @CrowdfunderUK

Facebook: @SportWales
Twitter: @Sportwales
Instagram: @Sport_wales
LinkedIn: @SportWales

Example Posts

English

Welsh

Amazing news alert! @[Sport Wales] is distributing up to £15,000 to eligible projects in Wales when they raise money for their club on @[Crowdfunder], alongside a programme of coaching and support for grassroots sports or activity groups that need financial help.

Find out more and apply here:

https://www.sport.wales/grants-and-funding/crowdfunder/

Newyddion da! Mae @[Sport Wales] yn dosbarthu hyd at £15,000 i brosiectau cymwys yng Nghymru pan fyddant yn codi arian ar gyfer eu clwb ar @ [Crowdfunder], ochr yn ochr â rhaglen o hyfforddiant a chefnogaeth ar gyfer grwpiau chwaraeon neu weithgarwch ar lawr gwlad sydd angen help ariannol. 

Mwy o wybodaeth a gwneud cais yma: 

https://www.sport.wales/grants-and-funding/crowdfunder/

Improve the facilities at your club by starting a @[Crowdfunder]. When you hit a certain target in raising money for your idea, Sport Wales could match the amount raised with their own donation (up to £15,000).

https://www.sport.wales/grants-and-funding/crowdfunder/

Cyfle i wella cyfleusterau eich clwb drwy ddechrau @[Crowdfunder]. Pan fyddwch yn cyrraedd targed penodol wrth godi arian i’ch syniad, gallai Chwaraeon Cymru gyfateb y swm sydd wedi’i chodi gyda’i gyfraniad ei hun (hyd at £15,000). 

https://www.sport.wales/grants-and-funding/crowdfunder/

With the help of an expert coach, you can raise vital funds for your sports club by getting local businesses and community involved. @[Crowdfunder] can show you how and @[SportWales] could double the money!

https://www.sport.wales/grants-and-funding/crowdfunder/

Gyda help hyfforddwr arbenigol, gallwch godi arian hanfodol i’ch clwb chwaraeon drwy gael busnesau a chymunedau lleol i gymryd rhan. Gall @[Crowdfunder] ddangos sut i chi a gallai @[SportWales] ddyblu’r arian! 

https://www.sport.wales/grants-and-funding/crowdfunder/