Skip to main content

Sicrhau Bod Pawb yn Cael Cyfle i fod yn Actif drwy Chwaraeon / Gwella Eich Gwasanaeth 

Dylai chwaraeon fod yn gynhwysol a darparu profiad gwych i bawb sydd eisiau cymryd rhan. Ond sut mae cyrraedd pobl o wahanol oedrannau, o wahanol gefndiroedd neu o wahanol leoliadau? Gall cysylltu’n llwyddiannus â’ch cynulleidfa fod yn un o’r pethau anoddaf i’w gwneud, ond hefyd y mwyaf ffrwythlon. 

You need an approved account to access this event