Skip to main content
  1. Home
  2. Content Vault
  3. Digital Toolkit / PECYN ADNODDAU DIGIDOL

Digital Toolkit / PECYN ADNODDAU DIGIDOL

Congratulations!  You have been successful in your application for a grant from the Be Active Wales Fund.  

We hope it will go a long way in helping you move forward with a new, exciting project.

The Be Active Wales Fund supports great projects within sports clubs and organisations across Wales and is only made possible thanks to The National Lottery and the Welsh Government.  It’s important that we shout out loud about how grateful we are for their help, so that they keep on supporting you in the future. 

Below, you’ll see a numbers of tools which will help you say thank you, including:

  • A digital toolkit  (contains pre-written social media post ideas and a draft press release for your website or local media)
  • Social media postcards
  • All the appropriate logos

Llongyfarchiadau! Rydych wedi bod yn llwyddiannus yn eich cais am grant gan y Gronfa Cymru Actif.

Gobeithiwn y bydd yn eich helpu i symud ymlaen gyda phrosiect newydd, cyffrous.

Mae’r Gronfa Cymru Actif yn cefnogi prosiectau gwych o fewn clybiau a sefydliadau chwaraeon ledled Cymru ac mae hyn ond yn bosib oherwydd cefnogaeth y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru. Mae’n bwysig ein bod yn bloeddio am ba mor ddiolchgar ydym am eu help, fel eu bod yn parhau i’ch cefnogi yn y dyfodol.

Isod, fe welwch nifer o offer a fydd yn eich helpu i ddweud diolch, gan gynnwys:

• Pecyn cymorth digidol (yn cynnwys syniadau post cyfryngau cymdeithasol adrafft datganiad i'r wasg ar gyfer eich gwefan neu gyfryngau lleol)

• Cardiau post cyfryngau cymdeithasol

• Yr holl logos priodol