Ystadegau

Mae Chwaraeon Cymru yn cynhyrchu Ystadegau Swyddogol ac yn gyfrifol am gasglu, llunio, prosesu, dadansoddi, dehongli a dosbarthu ystadegau yn unol â'r egwyddorion sy'n cael eu datgan yn y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.

Datganiadau diweddar

 

Datganiad ystadegol

 

Dyddiad 

Chwaraeon a Ffrydd o Fyw Egniol: Adroddiad Cyflwr y Genedl 2018-2019

 

 

 

31 Iau 2019, 09.30

Datganiadau blaenorol 

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn astudiaeth o dros 10,000 o oedolion ledled Cymru gyfan.

O 2016-17 ymlaen, mae'r Arolwg Cenedlaethol yn disodli Arolwg Cenedlaethol 2012-15, Arolwg Iechyd Cymru, Arolwg y Celfyddydau yng Nghymru, Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru  a'r Arolwg Oedolion Egnïol, fel y cytunwyd gan y Cabinet yn 2014.

Chwaraeon a Ffrydd o Fyw Egniol 2017-18: Adroddiad Cyflwr y Genedl.

Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egniol 2016-17: Adroddiad Cyflwr y Genedl

Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egniol 2016-17: tablau data

Addysg Bellach

 

Arolwg ar Chwaraeon Ysgol

***Hysbysiad Cywiro***

Roedd Tabl 4 Tablau Cenedlaethol Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2015 yn dangos data anghywir ar gyfer Bro Morgannwg a Thorfaen yn flaenorol. Roedd y ffigurau wedi cael eu dangos yn groes ar gyfer y ddwy res yma.

Cafodd y ffigurau hyn eu cywiro am 10.30am ar 7fed Rhagfyr 2015. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd. 

 

Data poblogaeth

Gwelir yr amcangyfrifon poblogaeth diweddaraf ar gyfer Cymru yng ngwefan StatsCymru.

Data Nofio Am Ddim

Mae Uned Data Llywodraeth Leol yn casglu gwybodaeth am gyfranogiad yn y Fenter Nofio Am Ddim ar ran Chwaraeon Cymru. Cyhoeddir y ffigyrau cymryd rhan yn rheolaidd yn http://www.freeswimmingwales.net/, porthol gwybodaeth yr Uned Ddata.

Datganiadau i Ddod 

Bydd canlyniadau Arolwg Chwaraeon Ysgol 2018 yn fyw am 9.30am ar 20/11/2018.