Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

Eleni bydd canlyniadau'r arolwg ar Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol 2017-18 yn cael eu cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru yma

Rhagor o wybodaeth am ymateb Chwaraeon Cymru yma

 

 

Mae 32% o oedolion yng Nghymru'n cymryd rhan mewn chwaraeon dair gwaith yr wythnos neu fwy, sy'n gynnydd o 3 y cant ers 2016/17.  

Mae nifer yr oedolion sydd wedi cymryd rhan mewn unrhyw chwaraeon yn ystod y 4 wythnos ddiwethaf yr un fath â'r llynedd, sef 59%.

Dyma'r ail flwyddyn i'r data, sy'n rhan o'r Arolwg Cenedlaethol ehangach yng Nghymru, gael ei gyhoeddi.  

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru'n cynnwys cyfweliadau wyneb yn wyneb â dros 11,000 o oedolion dros 16 oed a ddewisir ar hap. 

 

W 32% Sport 3 Or More Times

Adnoddau Mewnol

Cysylltiadau Allanol

DOWNLOADS