Defnyddio'r canlyniadau

Gwneud defnydd da o'u llais                     

Rydyn ni i gyd wedi gwneud llawer o ymdrech er mwyn casglu ymatebion mwy na 116,000 o blant yn Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2015.

Felly mae'n briodol iawn bod y wybodaeth y mae'r arolwg wedi'i rhoi i ni yn cael ei defnyddio'n effeithiol ac o fudd i ni i gyd.    

Rydyn ni'n gwybod bod bron i hanner yr holl blant wedi gwirioni ar chwaraeon, sy'n grêt, ond mae'n rhaid i hynny fod yn well. Pan maen nhw wedi gwirioni ar chwaraeon, maen nhw'n fwy tebygol o fod yn iachach, yn fwy hyderus, a gwneud yn well yn gyffredinol yn yr ysgol - mae hynny'n ffaith!

Using the results W 

Gwneud i'r canlyniadau weithio i'ch ysgol

Roedd 116,000 o ymatebion yn rhoi llawer o ddata i ni ac rydym yn gweithio'n galed i wneud defnydd da ohono ar lefel genedlaethol. Ceir hefyd lawer iawn y gellir ei wneud ar lefel leol, yn eich ysgolion chi eich hunain ac o dan arweiniad eich disgyblion. 

"Mae Estyn yn annog ysgolion i ddefnyddio pecyn adnoddau'r arolwg ar chwaraeon ysgol i wella mentrau lles"

Bydd y pecyn adnoddau isod yn helpu gyda gwneud defnydd da o ganlyniadau eich ysgol. Defnyddiwch y pecyn gyda'ch adroddiad ysgol a gofynnwch am gyfraniad creadigol gan eich disgyblion, er mwyn dod o hyd i unrhyw ddulliau pwrpasol ar gyfer gwneud pethau'n well fyth yn eich ysgol.

Mae'r holl adnoddau cynllunio i weithredu wedi cael eu datblygu yn unol â chanlyniadau lles Estyn a dangosyddion Fy Ysgol Leol, sy'n golygu y gallwch chi ddefnyddio'r canlyniadau i gefnogi mentrau eraill yn eich ysgol.                                     

Pecyn Adnoddau i Ysgolion

Cofiwch lwytho'r holl adnoddau y mae arnoch eu hangen i lawr a dechreuwch wneud defnydd da o'ch canlyniadau yn yr arolwg ar chwaraeon ysgol isod.

  • Defnyddiwch y Nodyn Briffio i'ch arwain drwy bob adnodd, cam wrth gam               
  • Llwythwch eich Cynllun Gweithredu i lawr er mwyn dechrau arni          
  • Defnyddiwch y Poster i gyfathrebu eich cynlluniau i'r ysgol gyfan

Angen ysbrydoliaeth? Cymerwch gipolwg ar y cyngor doeth gan ysgolion ac awdurdodau lleol a ddefnyddiodd y canlyniadau yn 2013

I gael rhagor o wybodaeth am yr arolwg ar chwaraeon ysgol, cysylltwch â thîm yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol yn Chwaraeon Cymru - schoolsportsurvey@sportwales.org.uk 

Yn ôl at ganlyniadau 2015

Adnoddau Mewnol

DOWNLOADS