Mapiau segmentu

Mae mapiau segmentu pobl ar gael i'w lawrlwytho drwy glicio ar y dolenni isod. Mae mapiau ar gael ar hyn o bryd ar lefel genedlaethol a fesul pob awdurdod lleol.

Mae mapiau ar gael hefyd, ar gais, ar gyfer Etholaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru/ Seneddol. I gael y mapiau hyn, anfonwch e-bost at ymchwil@sportwales.org.uk

Mapiau Cymru

Cymru: fesul awdurdod lleol

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Cymru: lefel ward (gyda ffiniau awdurdodau lleol)

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot


Mapiau awdurdodau lleol (lefel ward)

Abertawe

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Blaenau Gwent

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Bro Morgannwg     

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Caerdydd

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Caerffili 

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Casnewydd

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Castell-nedd Port Talbot

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Ceredigion

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Conwy

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Gwynedd

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Merthyr Tudful

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Pen-y-bont ar Ogwr  

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Powys

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Rhondda Cynon Taf

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Sir Benfro   

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Sir Ddinbych

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Sir Fynwy   

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Sir Gaerfyrddin

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Sir y Fflint

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Torfaen

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Wrecsam

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot

Ynys Môn

01 Rhys | 02 Gav | 03 Lisa | 04 Siân | 05 Mark | 06 Steve | 07 Huw | 08 Christine | 09 John ac Ann | 10 Tony | 11 Bob a Betty | 12 Dot