Robert Condliffe /

Robert Condliffe

Rôl

Technegydd Gwyddor Chwaraeon

Camp

Gwyddor Chwaraeon

Bywgraffiad

Cefndir chwaraeon:

Pêl droed, golff, criced, tennis a thriathlon.

Swyddi blaenorol:

Cyn y swydd yma rydw i wedi gweithio fel Intern Gwyddor Chwaraeon gyda Bobsled Prydain a thîm Pêl Droed cyntaf Sir Casnewydd.

Sut wnes i ddod yn rhan o'r byd Gwyddor Chwaraeon:

Fe wnes i gwblhau gradd BSc mewn Chwaraeon ac Ymarfer ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd ac yno roeddwn i'n ddigon ffodus i ennill rhywfaint o brofiad gwaith gyda Chwaraeon Cymru a Badminton Cymru. Ar ôl cwblhau fy astudiaethau israddedig, dechreuais wneud MPhil ar y cyd â Bobsled Prydain ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd ac rydw i wrthi'n trosglwyddo i PhD ar hyn o bryd.

Y chwaraeon rydw i'n gweithio â nhw:

Rydw i'n gweithio'n agos â'r ddau ffisiolegydd felly rydw i'n ddigon ffodus i gael gweithio gydag amrywiaeth o chwaraeon.