Mae Chwaraeon Cymru yn cefnogi'r Gofrestr Maeth Ymarfer a Chwaraeon wedi'i diweddaru /

Mae SENr, o dan gadeiryddiaeth Dr Stuart Galloway (Prifysgol Stirling), yn amlinellu safonau a medrusrwydd proffesiynol ar gyfer Maethegwyr Chwaraeon ac Ymarfer gan arwain datblygiad y cwricwlwm Maeth Chwaraeon ac Ymarfer a darparu llwybrau datblygu gyrfa i'r rhai sydd eisiau bod yn Faethegwyr Chwaraeon ac Ymarfer.

Pwrpas y gofrestr wirfoddol, a weinyddir gan Gymdeithas Dietetig Prydain ar ran bwrdd SENr, yw achredu unigolion profiadol, gyda chymwysterau addas, sy'n fedrus i weithio ar eu pen eu hunain fel Maethegwyr Chwaraeon ac Ymarfer gydag athletwyr perfformiad, a hefyd y rhai sy'n cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol, chwaraeon ac ymarfer er lles eu hiechyd.

Dywedodd Olivia Busby, Prif Faethegydd Perfformiad Dros Dro Chwaraeon Cymru: "Mae Chwaraeon Cymru yn cefnogi SENr yn llawn i achredu a rhoi nod ansawdd i ymarferwyr sydd â chymwysterau a phrofiad addas mewn chwaraeon perfformiad uchel. Mae SENr yn bwysig er mwyn datblygu'r ddisgyblaeth Maeth Perfformiad yn ogystal â sefydlu a chynnal safonau proffesiynol ymhlith y rhai sydd wedi cofrestru. Mae holl aelodau tîm Maeth Perfformiad Chwaraeon Cymru wedi cofrestru'n llawn gydag SENr a defnyddir hon fel safon allweddol wrth gyflogi ymarferwyr Maeth Perfformiad yn y dyfodol."

Dywedodd cadeirydd SENr, Stuart Galloway: "Sefydlwyd y Gofrestr Maeth Chwaraeon ac Ymarfer (SENr) er mwyn darparu safon meincnod a adolygir gan gymheiriaid o addasrwydd i ymarfer maeth chwaraeon ac ymarfer. Mae aelodaeth raddedig o SENr yn dod â graddedigion ym maes chwaraeon a gwyddoniaeth ymarfer, maeth a dieteteg sydd eisiau dilyn gyrfa mewn maeth chwaraeon ac ymarfer at ei gilydd (byddant wedi ennill cymhwyster ôl-radd mewn Maeth Chwaraeon ac Ymarfer hefyd). Mae'n cynnig datblygiad proffesiynol parhaus iddynt a llwybr at gofrestru'n llawn.

Mae aelodau llawn o SENr yn weithwyr proffesiynol o'r cefndiroedd academaidd hyn sydd, ar ôl cael ymarfer proffesiynol wedi'i fentora, yn cael eu hystyried yn fedrus i ddarparu cefnogaeth maeth chwaraeon ac ymarfer i amrywiaeth eang o bobl yn y byd chwaraeon.

Mae cofrestru'n darparu sicrwydd o ansawdd i gleientiaid a chyflogwyr, gan helpu i osgoi camymarfer diarwybod gan ymarferwyr anghymwys. Mae hefyd yn cynnwys ymrwymiad proffesiynol i waith fel rhan o god ymddygiad SENr sydd hefyd yn gwarchod yr ymarferwr.

Cymdeithas Dietetig Prydain sydd yng ngofal y Gofrestr a nawr mae'n darparu carreg gamu ffurfiol at yrfa mewn maeth chwaraeon ac ymarfer ac yn cyflwyno rheoleiddio proffesiynol yn rhan o'r gweithlu cynyddol a oedd, tan nawr, yn gweithredu heb ei reoleiddio i raddau helaeth."