2017
 •  
 •  
 •  
 •  
 • NaN
 • NaN
 • NaN

My Sport Wales

Create a profile

My Sport Wales

Create a profile
 
Clirio Ffilteri
 • 17 DEC 2017

  Cylchedau Sul 19:00-20:00

  Ymarfer hwyliog ond heriol mewn amgylchedd llawn cymhelliant, yn cynnwys sawl elfen o hyfforddiant cylchedau ar gyfer pob lefel ffitrwydd, yn ddynion a merched.

 • 17 DEC 2017

  Ioga Sul 19:30-20:30

  Mae ioga'n cynnig llawer o fanteision a pho fwyaf cyson y caiff ei ymarfer, y mwyaf yw'r effeithiau. Fel rheol, yn y Gorllewin, mae ioga'n dechrau gyda iechyd y corff, fel y llwybr at wella lles meddyliol ac emosiynol.                                          

  Mae ymarferion ymestyn ysgafn a phleserus ac asanas (ystumiau ioga traddodiadol) yn lleddfu'r tensiwn yn y cyhyrau ac yn hybu hyblygrwydd, cryfder a stamina. Mae technegau ymlacio o gymorth i'r corff ryddhau'r tensiwn.

  Mae technegau anadlu syml yn annog tawelwch meddwl ac yn arwain at arferion  myfyrio syml sy'n helpu i ddatblygu profiad o dawelwch mewnol. 

 • 18 DEC 2017

  Sbin Llun 12:15-13:00

  Ymarfer dwysedd uchel, effaith isel ar feic llonydd. Ffordd gret i gynyddu cryfder rhan isaf y corff a dygnedd cardiofasgiwlar.

 • 18 DEC 2017

  Cylchedau Llun 18:00-19:00

  Ymarfer hwyliog ond heriol mewn amgylchedd llawn cymhelliant, yn cynnwys sawl elfen o hyfforddiant cylchedau ar gyfer pob lefel ffitrwydd, yn ddynion a merched.

 • 18 DEC 2017

  Tabata Llun 06:45-07:30

  Hyfforddiant Ysbeidiol Dwysedd Uchel sy'n cynnwys wyth rownd 4 munud. Ym mhob rownd byddwch yn ailadrodd wyth ymarfer yn cael ei berfformio ar gufradd dwysedd uchel am 20 eiliad gyda 10 eiliad o orffwys, cyn symud ymlaen i'r ymarfer nesaf. 

 • 18 DEC 2017

  Ioga Llun 19:30-20:30

  Mae ioga'n cynnig llawer o fanteision a pho fwyaf cyson y caiff ei ymarfer, y mwyaf yw'r effeithiau.

 • 19 DEC 2017

  Sbin Mawth 06:45-07:30

  Ymarfer dwysedd uchel, effaith isel ar feic llonydd. Ffordd gret i gynyddu cryfder rhan isaf y corff a dygnedd cardiofasgiwlar.

 • 19 DEC 2017

  Sbin Mawrth 12:15-13:00

  Ymarfer dwysedd uchel, effaith isel ar feic llonydd. Ffordd gret i gynyddu cryfder rhan isaf y corff a dygnedd cardiofasgiwlar.

 • 19 DEC 2017

  Bocsarfer Mawth 19:40-20:30

  Ymarfer heriol i wella cryfder rhan uchaf y corff a ffitrwydd cyffredinol. Yn addas i ddynion a merched o bob oedran. 

 • 19 DEC 2017

  Pilates 18:30-19:30

  Ymarferion i wella cryfdercorfforol, hyblygrwydd ac ystum, a gwella ymwybyddiaeth y meddwl.

 • 19 DEC 2017

  Dros 50 Oed Gwener 10:00-12:00

  Sesiynau tenis bwrdd i oedolion dros 50 oed.

 • 19 DEC 2017

  Dros 50 Oed Mawth 10:00-12:00

  Sesiwn badminton ar gyfer oedolion dros 50 oed, yn cynnwys cyfarwyddyd.

 • 20 DEC 2017

  Sbin Mercher 06:45-07:30

  Ymarfer dwysedd uchel, effaith isel ar feic llonydd. Ffordd gret i gynyddu cryfder rhan isaf y corff a dygnedd cardiofasgiwlar.

 • 20 DEC 2017

  Cylchedau Mercher 17:30-18:30

  Ymarfer hwyliog ond heriol mewn amgylchedd llawn cymhelliant, yn cynnwys sawl elfen o hyfforddiant cylchedau ar gyfer pob lefel ffitrwydd, yn ddynion a merched.

   

 • 20 DEC 2017

  Zwmba Sul 18:30-19:30

  Dysgir Zwmba mewn ffordd gwbl wahanol i ddosbarth dawns arferol,gyda phatrymau dawns byrion i'w dysgu yn hytrach na'r broses araf o ddysgu un ddawns fawr. Symudwch eich corff wrth ddawnsio Salsa, meringue, cumbia, reggeaton, mambo, cha-cha, hip hop a hyd yn oed dawnsio bol. Nod y dosbarth, sy'n para awr, yw cyfuno rhythmau cyflym ac araf â hyfforddiant ymwrthedd, er mwyn siapio a cherflunio eich corff, wrth iddo losgi braster.

 • 21 DEC 2017

  Sbin Iau 12:15-13:00

  Ymarfer dwysedd uchel, effaith isel ar feic llonydd. Ffordd gret i gynyddu cryfder rhan isaf y corff a dygnedd cardiofasgiwlar.

 • 21 DEC 2017

  Tabata Iau 06:45-07:30

  Hyfforddiant Ysbeidiol Dwysedd Uchel sy'n cynnwys wyth rownd 4 munud. Ym mhob rownd byddwch yn ailadrodd wyth ymarfer yn cael ei berfformio ar gufradd dwysedd uchel am 20 eiliad gyda 10 eiliad o orffwys, cyn symud ymlaen i'r ymarfer nesaf. 

 • 21 DEC 2017

  Ioga Iau 18:00-19:00

  Mae ioga'n cynnig llawer o fanteision a pho fwyaf cyson y caiff ei ymarfer, y mwyaf yw'r effeithiau.

 • 22 DEC 2017

  Bocsarfer Gwener 18:00-19:00

  Ymarfer heriol i wella cryfder rhan uchaf y corff a ffitrwydd cyffredinol. Yn addas i ddynion a merched o bob oedran.  

 • 22 DEC 2017

  Sbin Gwener 06:45-07:30

  Ymarfer dwysedd uchel, effaith isel ar feic llonydd. Ffordd gret i gynyddu cryfder rhan isaf y corff a dygnedd cardiofasgiwlar.

 • 22 DEC 2017

  Cylchedau Gwener 19:00-20:00

  Os oes gennych ddiddordeb yn y dosbarth hwn, neu yn unrhyw ddosbarth yn y ganolfan genedlaethol, cysylltwch ar 0845 045 0902.

 • 24 DEC 2017

  Cylchedau Sul 19:00-20:00

  Ymarfer hwyliog ond heriol mewn amgylchedd llawn cymhelliant, yn cynnwys sawl elfen o hyfforddiant cylchedau ar gyfer pob lefel ffitrwydd, yn ddynion a merched.

 • 24 DEC 2017

  Ioga Sul 19:30-20:30

  Mae ioga'n cynnig llawer o fanteision a pho fwyaf cyson y caiff ei ymarfer, y mwyaf yw'r effeithiau. Fel rheol, yn y Gorllewin, mae ioga'n dechrau gyda iechyd y corff, fel y llwybr at wella lles meddyliol ac emosiynol.                                          

  Mae ymarferion ymestyn ysgafn a phleserus ac asanas (ystumiau ioga traddodiadol) yn lleddfu'r tensiwn yn y cyhyrau ac yn hybu hyblygrwydd, cryfder a stamina. Mae technegau ymlacio o gymorth i'r corff ryddhau'r tensiwn.

  Mae technegau anadlu syml yn annog tawelwch meddwl ac yn arwain at arferion  myfyrio syml sy'n helpu i ddatblygu profiad o dawelwch mewnol. 

 • 25 DEC 2017

  Sbin Llun 12:15-13:00

  Ymarfer dwysedd uchel, effaith isel ar feic llonydd. Ffordd gret i gynyddu cryfder rhan isaf y corff a dygnedd cardiofasgiwlar.

 • 25 DEC 2017

  Cylchedau Llun 18:00-19:00

  Ymarfer hwyliog ond heriol mewn amgylchedd llawn cymhelliant, yn cynnwys sawl elfen o hyfforddiant cylchedau ar gyfer pob lefel ffitrwydd, yn ddynion a merched.

 • 25 DEC 2017

  Tabata Llun 06:45-07:30

  Hyfforddiant Ysbeidiol Dwysedd Uchel sy'n cynnwys wyth rownd 4 munud. Ym mhob rownd byddwch yn ailadrodd wyth ymarfer yn cael ei berfformio ar gufradd dwysedd uchel am 20 eiliad gyda 10 eiliad o orffwys, cyn symud ymlaen i'r ymarfer nesaf. 

 • 25 DEC 2017

  Ioga Llun 19:30-20:30

  Mae ioga'n cynnig llawer o fanteision a pho fwyaf cyson y caiff ei ymarfer, y mwyaf yw'r effeithiau.

 • 26 DEC 2017

  Sbin Mawth 06:45-07:30

  Ymarfer dwysedd uchel, effaith isel ar feic llonydd. Ffordd gret i gynyddu cryfder rhan isaf y corff a dygnedd cardiofasgiwlar.

 • 26 DEC 2017

  Sbin Mawrth 12:15-13:00

  Ymarfer dwysedd uchel, effaith isel ar feic llonydd. Ffordd gret i gynyddu cryfder rhan isaf y corff a dygnedd cardiofasgiwlar.

 • 26 DEC 2017

  Bocsarfer Mawth 19:40-20:30

  Ymarfer heriol i wella cryfder rhan uchaf y corff a ffitrwydd cyffredinol. Yn addas i ddynion a merched o bob oedran. 

 • 26 DEC 2017

  Pilates 18:30-19:30

  Ymarferion i wella cryfdercorfforol, hyblygrwydd ac ystum, a gwella ymwybyddiaeth y meddwl.

 • 26 DEC 2017

  Dros 50 Oed Gwener 10:00-12:00

  Sesiynau tenis bwrdd i oedolion dros 50 oed.

 • 26 DEC 2017

  Dros 50 Oed Mawth 10:00-12:00

  Sesiwn badminton ar gyfer oedolion dros 50 oed, yn cynnwys cyfarwyddyd.

 • 27 DEC 2017

  Sbin Mercher 06:45-07:30

  Ymarfer dwysedd uchel, effaith isel ar feic llonydd. Ffordd gret i gynyddu cryfder rhan isaf y corff a dygnedd cardiofasgiwlar.

 • 27 DEC 2017

  Cylchedau Mercher 17:30-18:30

  Ymarfer hwyliog ond heriol mewn amgylchedd llawn cymhelliant, yn cynnwys sawl elfen o hyfforddiant cylchedau ar gyfer pob lefel ffitrwydd, yn ddynion a merched.

   

 • 27 DEC 2017

  Zwmba Sul 18:30-19:30

  Dysgir Zwmba mewn ffordd gwbl wahanol i ddosbarth dawns arferol,gyda phatrymau dawns byrion i'w dysgu yn hytrach na'r broses araf o ddysgu un ddawns fawr. Symudwch eich corff wrth ddawnsio Salsa, meringue, cumbia, reggeaton, mambo, cha-cha, hip hop a hyd yn oed dawnsio bol. Nod y dosbarth, sy'n para awr, yw cyfuno rhythmau cyflym ac araf â hyfforddiant ymwrthedd, er mwyn siapio a cherflunio eich corff, wrth iddo losgi braster.

 • 28 DEC 2017

  Sbin Iau 12:15-13:00

  Ymarfer dwysedd uchel, effaith isel ar feic llonydd. Ffordd gret i gynyddu cryfder rhan isaf y corff a dygnedd cardiofasgiwlar.

 • 28 DEC 2017

  Tabata Iau 06:45-07:30

  Hyfforddiant Ysbeidiol Dwysedd Uchel sy'n cynnwys wyth rownd 4 munud. Ym mhob rownd byddwch yn ailadrodd wyth ymarfer yn cael ei berfformio ar gufradd dwysedd uchel am 20 eiliad gyda 10 eiliad o orffwys, cyn symud ymlaen i'r ymarfer nesaf. 

 • 28 DEC 2017

  Ioga Iau 18:00-19:00

  Mae ioga'n cynnig llawer o fanteision a pho fwyaf cyson y caiff ei ymarfer, y mwyaf yw'r effeithiau.

 • 29 DEC 2017

  Bocsarfer Gwener 18:00-19:00

  Ymarfer heriol i wella cryfder rhan uchaf y corff a ffitrwydd cyffredinol. Yn addas i ddynion a merched o bob oedran.  

 • 29 DEC 2017

  Sbin Gwener 06:45-07:30

  Ymarfer dwysedd uchel, effaith isel ar feic llonydd. Ffordd gret i gynyddu cryfder rhan isaf y corff a dygnedd cardiofasgiwlar.

 • 29 DEC 2017

  Cylchedau Gwener 19:00-20:00

  Os oes gennych ddiddordeb yn y dosbarth hwn, neu yn unrhyw ddosbarth yn y ganolfan genedlaethol, cysylltwch ar 0845 045 0902.

 • 31 DEC 2017

  Cylchedau Sul 19:00-20:00

  Ymarfer hwyliog ond heriol mewn amgylchedd llawn cymhelliant, yn cynnwys sawl elfen o hyfforddiant cylchedau ar gyfer pob lefel ffitrwydd, yn ddynion a merched.

 • 31 DEC 2017

  Ioga Sul 19:30-20:30

  Mae ioga'n cynnig llawer o fanteision a pho fwyaf cyson y caiff ei ymarfer, y mwyaf yw'r effeithiau. Fel rheol, yn y Gorllewin, mae ioga'n dechrau gyda iechyd y corff, fel y llwybr at wella lles meddyliol ac emosiynol.                                          

  Mae ymarferion ymestyn ysgafn a phleserus ac asanas (ystumiau ioga traddodiadol) yn lleddfu'r tensiwn yn y cyhyrau ac yn hybu hyblygrwydd, cryfder a stamina. Mae technegau ymlacio o gymorth i'r corff ryddhau'r tensiwn.

  Mae technegau anadlu syml yn annog tawelwch meddwl ac yn arwain at arferion  myfyrio syml sy'n helpu i ddatblygu profiad o dawelwch mewnol.