2017
 •  
 •  
 •  
 • NaN
 • NaN
 • NaN
 • NaN

My Sport Wales

Create a profile

My Sport Wales

Create a profile
 
Clirio Ffilteri
 • 25 JUN 2017

  Cylchedau

  Ymarfer hwyliog ond heriol mewn amgylchedd llawn cymhelliant, yn cynnwys sawl elfen o hyfforddiant cylchedau ar gyfer pob lefel ffitrwydd, yn ddynion a merched.

 • 26 JUN 2017

  Cylchedau

  Ymarfer hwyliog ond heriol mewn amgylchedd llawn cymhelliant, yn cynnwys sawl elfen o hyfforddiant cylchedau ar gyfer pob lefel ffitrwydd, yn ddynion a merched.

 • 26 JUN 2017

  Ioga

  Mae ioga'n cynnig llawer o fanteision a pho fwyaf cyson y caiff ei ymarfer, y mwyaf yw'r effeithiau.

 • 26 JUN 2017

  Hyfforddi â phwysau i ferched yn unig

  Sylwer bod y cwrs yn cael ei gynnal ar ffurf cylch o 10 wythnos. Cysylltwch â ni ar 0845 045 0902 am ragor o wybodaeth.   

 • 26 JUN 2017

  Hyfforddi â phwysau i ferched yn unig

  Sylwer bod y cwrs yn cael ei gynnal ar ffurf cylch o 10 wythnos. Cysylltwch â ni ar 0845 045 0902 am ragor o wybodaeth.

 • 27 JUN 2017

  Bocsarfer

  Ymarfer heriol i wella cryfder rhan uchaf y corff a ffitrwydd cyffredinol. Yn addas i ddynion a merched o bob oedran. 

 • 27 JUN 2017

  Tenis Bwrdd i Oedolion Dros 50 Oed

  Sesiynau tenis bwrdd i oedolion dros 50 oed.

 • 27 JUN 2017

  Badminton i Oedolion Dros 50 Oed.

  Sesiwn badminton ar gyfer oedolion dros 50 oed, yn cynnwys cyfarwyddyd.

 • 27 JUN 2017

  Rheolaeth Ysgerbydol

  Sylwer bod y cwrs yn cael ei gynnal dros gyfnod o 10 wythnos. Cysylltwch â ni ar 0845 045 0902 am ragor o wybodaeth.   

 • 28 JUN 2017

  Cylchedau

  Ymarfer hwyliog ond heriol mewn amgylchedd llawn cymhelliant, yn cynnwys sawl elfen o hyfforddiant cylchedau ar gyfer pob lefel ffitrwydd, yn ddynion a merched.

   

 • 28 JUN 2017

  Zwmba

  Dysgir Zwmba mewn ffordd gwbl wahanol i ddosbarth dawns arferol,gyda phatrymau dawns byrion i'w dysgu yn hytrach na'r broses araf o ddysgu un ddawns fawr. Symudwch eich corff wrth ddawnsio Salsa, meringue, cumbia, reggeaton, mambo, cha-cha, hip hop a hyd yn oed dawnsio bol. Nod y dosbarth, sy'n para awr, yw cyfuno rhythmau cyflym ac araf â hyfforddiant ymwrthedd, er mwyn siapio a cherflunio eich corff, wrth iddo losgi braster.

 • 29 JUN 2017

  Ioga

  Mae ioga'n cynnig llawer o fanteision a pho fwyaf cyson y caiff ei ymarfer, y mwyaf yw'r effeithiau.

 • 30 JUN 2017

  Bocsarfer

  Ymarfer heriol i wella cryfder rhan uchaf y corff a ffitrwydd cyffredinol. Yn addas i ddynion a merched o bob oedran.  

 • 30 JUN 2017

  Ymarfer Cardio Bŵer

  Y genhedlaeth nesaf o ddosbarthiadau ffitrwydd.

   

 • 30 JUN 2017

  Tenis Bwrdd i oedolion Dros 50 oed

  Sesiynau tenis bwrdd i oedolion dros 50 oed.