Cymry Coch

Cymry Coch

Ar 23 Mawrth 2018 bydd Cymru'n troi'n goch i ddangos ei chefnogaeth i athletwyr Cymru fydd yn ein cynrychioli yng Ngemau'r Gymanwlad yn Awstralia.

Mae'n gyfle i'r holl genedl uno a dathlu Chwaraeon Cymru a dangos sut ydym yn Ysbrydoli, Parchu a Chredu yn nhalent chwaraeon Cymru - p'un ai ar lefel llawr gwlad neu elite.

Pam Coch? Dyma liw traddodiadol Cymru. Mae yn ein gwaed. Rydym yn ei fyw ac yn ei anadlu.

Ar gyfer pwy mae? Gall pawb gymryd rhan! Edrychwch ar y gwobrau cyffrous yn ein cystadleuaeth islaw ar gyfer Ysgolion Cynradd a Chyfun. P'un ai ydych yn rhan o glwb chwaraeon, clwb ieuenctid neu dim ond yn y swyddfa ddydd Gwener 23 Mawrth, mae cymaint y gallwch ei wneud i fod yn rhan o'r diwrnod Cymry Coch.

Lluniau i ddefnyddio ar Gyfryngau Cymdeithasol

Dangoswch i'r genedl eich cefnogaeth gan ddefnyddio #CymryCoch a lawrlwytho'r delweddau cyfryngau cymdeithasol cyfleus yma:

Llun Proffil Twitter / Banner Twitter

Llun Proffil Facebook / Banner Facebook / Ffram Proffil Facebook

Save the Date 

Cystadleuaeth Ysgolion Cynradd

Cymerwch ran yn ein cystadleuaeth #CYMRYCOCH i YSGOLION CYNRADD a chael cyfle i ennill gwobr anhygoel i'ch ysgol yn cynnwys

 • Neges arbennig dros y cyfryngau cymdeithasol gan athletwyr Tîm Cymru yr holl ffordd o Awstralia
 • Ymweliad i'r ysgol ar ôl y gemau
 • Pecyn enfawr i gefnogwyr yn llawn addurniadau coch a Chymreig i orchuddio eich ysgol yn barod ar gyfer diwrnod #CymryCoch ddydd Gwener 23 Mawrth.

Sut i gystadlu:

 • Argraffu templed cystadleuaeth liwio Cymry Coch yma. Cliciwch yma i weld esiampl.
 • Dosbarthu'r templed i'ch disgyblion a gofyn iddynt dynnu llun ohonynt eu hunain yn chwarae eu hoff fath o chwaraeon.
 • Gofyn i'r disgyblion ddisgrifio sut y byddant yn cefnogi Cymru e.e. edrych ar y Gemau ar y teledu gyda'u rhieni, gwisgo eu top coch mwyaf llachar, gweiddi mor uchel ag y gallant, peintio'u hwynebau.
 • Tynnu llun cyflym o'r disgyblion yn dal eu lluniau at y camera, yna ei rannu o gyfrif Facebook neu Twitter eich ysgol neu athro yn defnyddio #CymryCoch. 
 • Dyddiad cau: Canol-dydd, 16 Mawrth 2018.
 • Caiff yr enillydd ei ddewis ar hap a'i gyhoeddi ddydd Llun 19 Mawrth. I gael y telerau ac amodau llawn, cliciwch yma.

Dyma syniadau ar sut fedrwch ymuno yn yr hwyl ar ddydd Gwener, 23 Mawrth:  Lawrlwythwch ein Cerdyn Her Ysgol Gynradd

Banner 

Ysgolion Cyfun: A yw'ch ysgol chi yn barod am yr her?

I fod â chyfle o ennill neges arbennig dros y cyfryngau cymdeithasol gan athletwyr Tîm Cymru yr holl ffordd o Awstralia yn ogystal ag ymweliad i'r ysgol ar ôl y gemau, rydym eisiau eich gweld yn mynd ati o ddifrif ar y 23ain.

Sut i gystadlu:

 • Trefnwch weithgaredd i ddangos eich cegnofaeth at Dîm Cymru, cewch eich ysbrydoli gan ein Cerdyn Her Ysgolion Cyfun
 • Caiff yr enillydd ei ddewis gan gynrychiolydd Tîm Cymru. Cliciwch yma i gael y telerau ac amodau llawn.
 • Tynnwch lun neu fideo o'ch gweithgareddau a'u rhannu o gyfrif Twitter neu Facebook swyddogol eich ysgol neu gyfrif athro, mae'n rhaid i chi ddefnyddio #CymryCoch neu #WeareRed yn eich neges.
 • Yr ysgol sy'n dathlu yn y ffordd fwyaf trawiadol neu egnïol gaiff eu coroni'n enillwyr - a pheidiwch anghofio y byddwch yn cystadlu yn erbyn ysgolion eraill ar draws y wlad.
 • Dyddiad cau: dydd Gwener, 23 Mawrth am 6pm.

 

Busnesau a Chlybiau Chwaraeon Cymru - Ydych chi'n gêm?

Mae Gemau'r Gymanwlad yn dod. Dangoswch eich cefnogaeth i Tîm Cymru ar 23 Mawrth - rydym yn eich herio!

Lawrlwythwch Gerdyn Her Busnesau a Chlybiau Chwaraeon a chael eich swyddfa i gefnogi'r gemau a chael eich cydweithwyr i symud!

Sport Relief logo

Symud dros Achos Da

Ni fedrai dangos eich cefnogaeth i Tîm Cymru fod wedi dod ar amser gwell, gyda wythnos Sport Relief rhwng 17-23 Mawrth.  Ewch i'r wefan i gael mwy o wybodaeth ar Sport Relief a Her Camu Lan.