Ydyn ni wedi eich helpu chi? Rhowch wybod i ni.

Ar dudalennau'r astudiaethau achos rydyn ni wedi dweud ychydig wrthych chi am sut rydyn ni wedi helpu gweithleoedd, clybiau chwaraeon a grwpiau cymunedol ar hyd a lled Cymru i wneud gwahaniaeth yn eu cymuned, ond eich tro chi yw hi nawr.

Sut mae arian gan Chwaraeon Cymru wedi gwneud gwahaniaeth i chi?

Cysylltwch â ni ar communciations@sportwales.org.uk a rhowch wybod i ni beth rydych chi'n ei wneud i'n helpu ni i gyd i gyflawni'r uchelgais o gael pob plentyn i wirioni ar chwaraeon am oes.