Prifysgol Fetropolitan Abertawe

Swansea Metropolitan UniversityRoedd Prifysgol Fetropolitan Abertawe eisiau gwella iechyd a lles y 450 o aelodau o staff sydd ganddi.                                        

Felly gwnaeth y brifysgol gais am grant gan Chwaraeon Cymru a defnyddiwyd yr arian i drosi rhan o'u ffreutur yn ystafell ffitrwydd a gym, fel bod y staff yn gallu ymarfer cyn, yn ystod ac ar ôl gwaith.

Mae'r dosbarthiadau wedi bod yn llwyddiant ysgubol; cymaint felly fel eu bod angen addasu'r ystafell eto ac maent yn trafod ehangu pellach gyda Chwaraeon Cymru.

Ond nid dim ond ar y staff mae'r cyfleuster newydd wedi cael effaith; mae un darlithydd yn defnyddio'r cyfleuster i roi profiad uniongyrchol i'r myfyrwyr o drefnu a chyflwyno dosbarthiadau chwaraeon fel rhan o'u cwrs gradd.

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgareddau y mae'r Brifysgol yn eu cynnal, edrychwch ar y tudalennau priodol yng ngwefan y brifysgol.

Os ydych chi'n meddwl y gallai grant gan Chwaraeon Cymru wneud gwahaniaeth i'ch cymuned chi, yna beth am wneud cais am un heddiw.