Clwb Pêl Droed Corwen, Sir Ddinbych

Corwen FCArferai Clwb Pêl Droed Corwen chwarae pêl droed mewn ysgol gynradd leol, ond pan gafodd y goliau eu difrodi gan fandaliaid, nid oedd gan y tîm unrhyw le i ymarfer wedyn.                       

Felly cysylltodd Huw Jones â Chwaraeon Cymru ac wedi derbyn grant bychan, prynwyd goliau symudol fel eu bod yn gallu ymarfer ar gae'r clwb rygbi lleol.              

Mae'r clwb wedi mynd o nerth i nerth gyda mwy na 60 o ieuenctid yn chwarae pêl droed bob wythnos. Hefyd, mae pump aelod o'r gymuned wedi cwblhau eu cymwysterau hyfforddi ac mae pedwar arall ar y rhestr fer.        

Cewch ragor o wybodaeth am Glwb Pêl Droed Corwen yn eu gwefan.

Os ydych chi'n meddwl y gallai grant gan Chwaraeon Cymru wneud gwahaniaeth i'ch cymuned chi, yna beth am wneud cais am un heddiw.