Clwb Gymnasteg Lido Afan, Castell-nedd Port Talbot

Afan LidoAr ôl cau campws hamdden Lido Afan, a ddinistriwyd gan dân, roedd llawer o'r clybiau cymunedol a'r grwpiau chwaraeon yn y rhanbarth heb gartref.                                           

Cyllidwyd y gwaith o adnewyddu hen garej a phrynu offer newydd drwy grant gan Chwaraeon Cymru yn rhannol.

Bellach mae cyfleusterau dawns, bocsio a jiwdo ar gael yn yr adeilad, a hefyd gymnasteg. Yn wir, mae'r clwb bellach yn denu hyd at 60 o ieuenctid bob penwythnos ac mae'r hyfforddwyr yn y clwb yn aelodau o Gymnasteg Cymru, y corff rheoli ar gyfer gymnasteg yng Nghymru. 

Os ydych chi'n meddwl y gallai grant gan Chwaraeon Cymru wneud gwahaniaeth i'ch cymuned chi, yna beth am wneud cais am un heddiw.