Clwb Athletau Blaenau Gwent

Doedd Clwb Athletau Blaenau Gwent ddim yn bodoli ddwy flynedd yn ôl hyd yn oed.  Blaenau Gwent

Os oedd y bobl leol eisiau mynychu cyfleusterau athletau, roedd rhaid iddyn nhw deithio mwy nag 20 milltir. Ar ôl gwneud cais am grant gan Chwaraeon Cymru i brynu offer, mae gan y clwb bellach fwy na 100 o bobl rhwng 7 ac 16 oed sy'n ymarfer bob wythnos.

Mae'r clwb yn cystadlu mewn twrnamentau ledled Cymru ac mae'n gallu brolio bod mab a merch y cyn-chwaraewr rygbi dros Gymru, Eddie Butler, yn aelodau.                       

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth am y clwb athletau, gallwch fynd i'w wefan.

Os ydych chi'n meddwl y gallai grant gan Chwaraeon Cymru wneud gwahaniaeth i'ch cymuned chi, yna beth am wneud cais am un heddiw.