Grantiau Teithiau Tramor

Rydym wedi dirprwyo'r cyfrifoldeb am Grantiau Teithio Tramor i Grp Gweithgareddau Awyr Agored Cymdeithas Chwaraeon Cymru er 2007.

Hwy sydd bellach yn delio ag asesu ceisiadau a gweinyddu'r Cymorth Grant o ddydd i ddydd er mwyn cefnogi teithiau tramor.

Yr Awyr Agored

Yn y gorffennol, mae'r ceisiadau llwyddiannus wedi'u cyflwyno gan sefydliadau mynydda, crwydro ogofâu, deifio mewn ogofâu, canŵio a pharagleidio. Ond mae Grŵp Awyr Agored Cymdeithas Chwaraeon Cymru'n fodlon ystyried ceisiadau gan weithgareddau awyr agored eraill, ar yr amod bod y daith yn un arloesol ac yn debygol o hyrwyddo datblygiad y gweithgaredd penodol.

Bydd pob cais yn cael ei ystyried ar sail ei rinweddau unigol ac wedi ymgynghori â'r Corff Rheoli Cenedlaethol priodol.

Pwy sy'n gymwys?

Rhoddir blaenoriaeth i deithiau wedi'u lleoli yng Nghymru, lle mae mwyafrif yr aelodau'n Gymry. Dim ond y Cymry ymhlith aelodau'r tîm fydd yn gymwys, ar sail genedigaeth, tra rhieni neu os ydynt wedi byw yng Nghymru'n barhaol ers dwy flynedd a mwy.

Faint sydd ar gael?

Bydd y grantiau fel rheol yn gyfyngedig i gyfraniad o hyd at 50% tuag at gostau amcangyfrifol y teithio, yn y DG a thramor, offer ychwanegol hanfodol ac offer diogelwch.

Sut i wneud cais

Mae'n rhaid cyflwyno ceisiadau am gefnogaeth i daith ar y ffurflen gais briodol, cyn dyddiad y daith arfaethedig. mae'n rhaid derbyn y ceisiadau erbyn 31 Rhagfyr, cyn y flwyddyn ariannol (1 Ebrill - 31 Mawrth) pryd bwriedir cynnal y daith.

Dylid anfon ymholiadau a cheisiadau at:

Paul Dancey                                                                                                                                                             Cymdeithas Chwaraeon Cymru
Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru
Gerddi Sophia
Caerdydd
CF11 9SW

E-bost: paul.dancey@welshsports.org.uk

Ffôn: 0845 846 0020 Ffacs: 0845 846 0014

DOWNLOADS