Elite Cymru

O ran llwyddiant chwaraeon elitaidd, mae gennym ni lawer i fod yn falch ohono.

Rydyn ni'n genedl fach, ond yn un sy'n gwneud yn arbennig o dda, ac yn disgleirio ar lwyfan y byd.           

Rydyn ni eisiau i Gymru fod yn genedl o bencampwyr, lle mae ennill yn cael ei ddisgwyl, talent yn cael ei datblygu, a llwyddiant yn cael ei hybu a'i ddathlu ar draws amrywiaeth eang o chwaraeon.

Mae cynllun Elite Cymru wedi bod yn ei le ers 1997. Er hynny, ym mis Ebrill 2006, daeth UK Sport yn gyfrifol am gyllido chwaraeon Olympaidd a Pharalympaidd drwy system Llwybr y DU.                  

Pwy all wneud cais?

Mae Elite Cymru yn gofalu amathletwyr unigol sy'n cystadlu mewnchwaraeon heb fod yn rhai Olympaidd a Pharalympaidd (e.e. carate, chwaraeon modur), chwaraeon Gemau'r Gymanwlad fel bowls, saethu a sboncen (2 flynedd cyn y Gemau) neu chwaraeon sy'n ennill medalau ar lefel byd, fel golff.

Mae Elite Cymru yn cyd-fynd i raddau helaeth â'r gwledydd cartref eraill o ran beth mae'n ei gefnogi e.e. Sport England, Sport Scotland ac ati.

/media/1990453/recognised_sports_and_governing_bodies.pdf

Sylwer nad yw Chwaraeon Tîm yn gymwys i ymgeisio.       

Sylwer hefyd bod ein blwyddyn gyllid yn weithredol o fis Ebrill i fis Mawrth, felly gwnewch yn siŵr bod eich cais yn cael ei gyflwyno cyn 1af Ebrill er mwyn i ni allu prosesu'r holl geisiadau rydym yn eu derbyn yn brydlon.

Gofynion ymgeisio:

Y safonau cyffredinol ar gyfer cefnogaeth Elite Cymru yw:

  • Rhif 1 yng Nghymru o leiaf yn y grŵp oedran a'r ddisgyblaeth
  • Fel canllaw bras, o leiaf rhif 3 yn y DU gyda safle arwyddocaol yn Ewrop a / neu'r Byd - OND rydyn ni'n edrych ar bob camp a chais ar sail eu rhinweddau unigol ac mae safonau mynediad penodol ar gyfer eu hystyried wedi cael eu cytuno gyda phob Corff Rheoli Cenedlaethol er mwyn clymu gyda'r Gwledydd Cartref eraill.

Sut i wneud cais

Trwy wahoddiad yn unig y gallwch wneud cais am grant Elite Cymru. Bydd eich Corff Rheoli Cenedlaethol yn dweud wrth Chwaraeon Cymru am ei Athlewyr Elitaidd sy'n gymwys i gael cyllid Elite Cymru a bydd Chwaraeon Cymru yn gwahodd yr Athletwyr hynny i wneud cais am gyllid ar e-bost. Os ydych chi'n credu eich bod yn gymwys ar gyfer cyllid Elite Cymru a heb gael gwahoddiad, cysylltwch â'ch Corff Rheoli Cenedlaethol - cliciwch yma am fanylion https://wsa.wales/membership/directory/ neu cysylltwch â Wendy Yardley yn Chwaraeon Cymru gan ddefnyddio wendy.yardley@sport.wales.

Ar ôl i chi gael gwahoddiad ar e-bost, gallwch wneud cais ar-lein drwy glicio ar y botwm "Ymgeisio Ar-lein" ar y dde - bydd hwn yn mynd â chi i Borthol Grantiau Chwaraeon Cymru. Dilynwch y manylion am sut i fewngofnodi (a fydd yn cael eu darparu yn yr e-bost gyda'r gwahoddiad) ac wedyn clicio ar rownd gyllido Elite Cymru i ddechrau eich cais.              

DOWNLOADS