Elite Cymru

O ran llwyddiant chwaraeon elitaidd, mae gennym lawer i fod yn falch ohono

Cenedl fechan yw Cymru, ond rydym yn gwneud yn llawer gwell na'r disgwyl wrth ddisgleirio ar lwyfan y byd.
           
Rydyn ni am i Gymru gael ei gweld fel cenedl o bencampwyr, ble mae ennill yn cael ei ddisgwyl, talent yn cael ei datblygu a llwyddiant yn cael ei hybu a'i ddathlu mewn amrywiaeth eang o chwaraeon.

Mae cynllun Elite Cymru wedi bod yn weithredol ers 1997. Fodd bynnag, ym mis Ebrill 2006, daeth UK Sport yn gyfrifol am gyllido chwaraeon Olympaidd a Pharalympaidd drwy system Llwybr y DU.

Pwy all wneud cais

Mae Elite Cymru yn cynnwys athletwyr unigol sy'n cystadlu mewn chwaraeon heb fod yn rhai Olympaidd (e.e. carate, snwcer), chwaraeon Gemau'r Gymanwlad fel Bowlio, saethu a sboncen neu chwaraeon sy'n ennill medalau ar lefel y byd, fel golff. 

Mae Elite Cymru yn gweithredu yn unol â gwledydd eraill y DU o ran yr hyn mae'n ei gefnogi, e.e. Sport England, Sport Scotland ac ati.

Dylid nodi nad yw Chwaraeon Tîm yn gymwys i wneud cais.

Gofynion ymgeisio:

          
Y safonau cyffredinol ar gyfer cael cefnogaeth gan Elite Cymru yw:

  • Rhif 1 o leiaf yng Nghymru mewn grŵp oedran a disgyblaeth, ac
  • Fel canllaw bras, o leiaf rhif 3 yn y DU a gyda safle Ewropeaidd a / neu Fyd arwyddocaol - OND rydym yn edrych ar bob camp a chais ar sail eu rhinweddau unigol ac mae safonau mynediad penodol i'w hystyried, sydd wedi'u cytuno gyda phob Corff Rheoli Cenedlaethol, er mwyn gweithredu yr un fath â gwledydd eraill y DU.

Sut mae ymgeisio

Drwy wahoddiad yn unig y cewch wneud cais am grant gan Elite Cymru. Bydd eich Corff Rheoli Cenedlaethol yn rhoi gwybod i Chwaraeon Cymru am ei Athletwyr Elitaidd sy'n gymwys am gyllid Elite Cymru a bydd Chwaraeon Cymru yn gwahodd yr Athletwyr Elitaidd hynny i wneud cais am gyllid drwy e-bost. Os ydych chi'n credu eich bod yn gymwys am gyllid Elite Cymru a heb gael gwahoddiad, cysylltwch â'ch Corff Rheoli Cenedlaethol neu cysylltwch â Wendy Yardley yn Chwaraeon Cymru ar wendy.yardley@sport.wales.

Ar ôl i chi gael gwahoddiad ar e-bost, gallwch wneud cais ar-lein drwy glicio ar y botwm "Ymgeisio Ar-lein" ar y dde - bydd hwn yn mynd â chi i Borthol Grantiau Chwaraeon Cymru. Dilynwch y manylion am sut mae mewngofnodi (yn eich e-bost yn eich gwahodd i ymgeisio) ac wedyn cliciwch ar rownd gyllido Elite Cymru i ddechrau eich cais.

DOWNLOADS