Cymorth Chwaraeon Cymru

Cymorth Chwaraeon yw'r elusen sy'n helpu'r genhedlaeth nesaf o sêr chwaraeon ieuainc Prydain i lwyddo.

Mae'r elusen yn cynnig cymorth ar ddechrau siwrnai athletwyr ieuainc penodol.

Yng Nghymru, maent wedi helpu rhai o athletwyr mwyaf llwyddiannus y wlad, yn cynnwys enillydd medal Aur Olympaidd, Nicole Cooke.

Sut i wneud cais

Er mwyn cael eu hystyried am gefnogaeth, bydd raid i'r athletwyr fod wedi bodloni/rhagori ar y meini prawf perfformio lleiafswm a byddant angen cymeradwyaeth eu corff rheoli ar gyfer eu cais.

Am wybodaeth bellach am y gefnogaeth y gall Cymorth Chwaraeon Cymru ei darparu, ewch i'w gwefan neu cysylltwch â:

Cymorth Chwaraeon Cymru
Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru
Gerddi Sophia
Caerdydd
CF11 9SW

Ffôn: 029 2030 0586 
sportsaidwales@googlemail.com

 

Cysylltiadau Allanol