Arolwg ar Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egniol AB: Sut i gael eich myfyrwyr i gymryd rhan yn arolwg eleni

Chwaraeon:

Aml-chwaraeon

Lleoliad:

Cymru

Ddwy flynedd yn ôl, cymerodd colegau ran mewn arolwg peilot i ymestyn yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol at ddemograffeg hŷn.

Eleni,mae'n ôl, gydag enw newydd (Arolwg Chwaraeon a Ffordd o Fyw Egnïol Addysg Bellach) ond yr un amcan. Rydym eisiau mynd i'r afael a'r duedd bryderus ble mae rhai yn eu harddegau rhwng 14 a 19 oed yn dod yn llai egnïol.

 

I helpu i gael cynifer ag sy'n bosib o fyfyrwyr i gwblhau'r arolwg, dyma dair enghraifft yn unig o'r dulliau sydd wedi eu hen brofi eu hunain ac a weithiodd ledled y wlad y tro diwethaf. 

 

Gofod  

Gydag amserlenni prysur, gwelodd Coleg Sir Benfro fod sesiynau tiwtorial i fyfyrwyr ar gyfer cwblhau'r arolwg yn gweithio'n dda iddyn nhw. Mewn rhai colegau, byddai grwpiau'n cael eu rhoi mewn ystafell TG neu ardal llyfrgell ble byddai digon o amser a lle i ganolbwyntio ar yr arolwg.  

 

Technoleg

Gwyddom i gyd fod myfyrwyr wrth eu bodd gyda'u technoleg a gwnaeth llawer o golegau y gwaith o gwblhau'r arolwg mor gyflym a syml ag oedd yn bosib. Bu llawer o golegau'n annog myfyrwyr i agor y ddolen oedd yn cael ei e-bostio atyn nhw, ar eu ffonau symudol.

 

Sarah Kerrigan, Pennaeth Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus, sy'n esbonio sut y deliodd Coleg Merthyr â'r mater. "Yn ogystal â gosod gliniaduron mewn mannau amlwg, fe roddon ni'r arolwg ar Ipads a ffonau myfyrwyr," meddai. "Roedd gyda ni fyfyrwyr hyderus yn crwydro'r adeilad yn gofyn y cwestiynau ar lafar i fyfyrwyr eraill gan gwblhau eu hatebion ar eu ffonau."

 

Cymorth

Gall aelodau staff neu grwpiau cyfoedion chwarae rôl bwysig o ran hybu myfyrwyr eraill i gymryd rhan yn y broses arolwg a'u helpu i ddeall beth mae hyn i gyd yn ei olygu.

 

Mererid Dark o Goleg Gwent, Cross Keys, sy'n esbonio: "Roedd gyda ni aelodau tîm rheoli myfyrwyr yn ymweld â grwpiau tiwtorial i helpu i gyflenwi'r arolwg." 

 

Defnyddiodd Coleg Merthyr gyfoedion i fynd at gyd-fyfyrwyr yn ystod amseroedd egwyl i gwblhau'r arolwg ac fe fyddan nhw'n neilltuo'u Llysgenhadon Ifanc ar gyfer y prif rolau y tro nesaf.