Y Pecyn Chwarae i Ddysgu Cyflawn

Y Pecyn Chwarae i Ddysgu Cyflawn

Hybu Datblygiad Corfforol a Symud Creadigol yn y Cyfnod Sylfaen.

Cyflwyniad i 'Chwarae i Ddysgu'

Hybu Datblygiad Corfforol a Symud Creadigol yn y Cyfnod Sylfaen.

Yn rhan o'r prosiect Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol, mae Chwaraeon Cymru wedi datblygu cyfleoedd hyfforddi ac adnoddau i gynorthwyo ymarferwyr (mewn lleoliadau ac ysgolion) i gyflwyno Datblygiad Corfforol a Symud Creadigol yn y Cyfnod Sylfaen.

Mae'r fenter hon yn defnyddio dull cyfannol gan gyflwyno syniadau a gweithgareddau ar gyfer darpariaeth barhaus, cyfoethogi'r ddarpariaeth a darpariaeth â ffocws sy'n cyfuno pob Maes Dysgu.

 

Beth sydd yn y blwch adnoddau?

Mae'r pecyn adnoddau'n cynnwys: 

 • Arweiniad i Ymarferwyr
 • Llawlyfr Sgiliau Technegol
 • Clipiau Fideo Technegol
 • Llyfrau stori
 • Cardiau Gweithgareddau
 • Cardiau Awgrymu
 • Deunyddiau i'w lawrlwytho

 

Adborth gan ymarferwyr

'Mae Chwarae i Ddysgu yn sicr yn cyd-fynd ag ethos y Cyfnod Sylfaen. Mae'n cefnogi darpariaeth barhaus a'r angen i gyfoethogi'r ddarpariaeth, ac mae'n rhoi cyngor defnyddiol ynghylch tasgau â ffocws.'

'Mae'r adnodd wedi gwneud meddwl am gyflwyno sgiliau corfforol yn llai brawychus ac yn fwy cyffrous!'

'Mae Chwarae i Ddysgu wedi gwneud i mi sylweddoli nad oeddem yn cynllunio'n effeithiol ar gyfer sgiliau echddygol bras yn yr ystafell ddosbarth a'r tu allan iddi.'

'Rydym wedi gwirioni ar 'Chwarae i Ddysgu', nid fel adnodd ar gyfer datblygiad corfforol yn unig ond ar draws pob Maes Dysgu.'

 

manylion y cynnyrch

 • Teitl :Y Pecyn Chwarae i Ddysgu Cyflawn
 • Cyhoeddwyd :2009
 • Awdur :Chwaraeon Cymru
 • Math :Y Pecyn Chwarae i Ddysgu
srFSoAkOZf8
Dywedwch wrthym beth yw eich barn
 •        
       
 •    
 •    
 • * Maes gorfodol
  Adolygu rhagolwg
 • Title

  Summary

  Gan Joe Bloggs ar 01/01/2011
Error parsing XSLT file: \xslt\ShopProductRelatedProds.xslt