Caeau Artiffisial yng Nghymru

Caeau Artiffisial yng Nghymru

Dadansoddiad Cryno o'r Ddarpariaeth o Gaeau Tyweirch Artiffisial yng Nghymru (manylion yn gywir ym mis Medi 2016)

Mae caeau artiffisial yng Nghymru'n gwneud cyfraniad allweddol at gael pobl i fod yn egnïol.

Mae Cymdeithas Bêl Droed Cymru, Hoci Cymru ac Undeb Rygbi Cymru, ochr yn ochr â Chwaraeon Cymru - y 'Grŵp Cyfleusterau Chwaraeon Cydweithredol' - wedi sefydlu gweledigaeth a model y cytunwyd arnynt yn genedlaethol ar gyfer datblygu clybiau a chynyddu cyfranogiad drwy gyfrwng arwynebau chwarae artiffisial sydd wedi'u lleoli'n briodol ac sy'n addas i bwrpas. 

Mae'r wybodaeth isod wedi cael ei darparu gan y Grŵp fel rhan o ymchwil a chynllunio ar gyfer buddsoddi mewn cyfleusterau.

 

Crynodeb

Cyfleusterau

2014

2016

CTA maint llawn - caeau hoci wedi'u llenwi â thywod, wedi'u gwisgo â thywod, a dŵr seiliedig   

95

93

Caeau 3G maint llawn

29

45

CTA llai

100

103

Cyfanswm y CTA maint llawn

Cyfanswm y CTA pob maint

124

224

138

241

 

 

 

 

 

 

 

D.S. Hefyd mae gan nifer o ardaloedd gyfran uchel o fannau gemau aml-ddefnydd bach gydag arwyneb, yn ogystal â charpedi tyweirch artiffisial. Nid yw'r rhain wedi cael eu cynnwys yn y ffigurau uchod ond maent dal yn rhan o'r gymysgedd gyffredinol a'r costau gwasanaethu. 

 

Cyfleusterau gan Awdurdodau Lleol

Awdurdod Lleol

CTA 3G 

CTA wedi'u llenwi â thywod, wedi'u gwisgo â thywod, a dŵr seiliedig

CTA / Cyrtiau Carped llai na maint llawn; 3/4 1/2 neu 5 bob ochr

Ynys Môn

0

2

6

Blaenau Gwent

2

0

3

Pen-y-bont ar Ogwr

4

4

9

Caerffili

5

7

4

Caerdydd

5

6

11

Caerfyrddin 

2

3

4

Ceredigion

1

4

3

Conwy

2

4

4

Sir Ddinbych

0

4

3

Sir y Fflint

2

4

6

Gwynedd

2

7

9

Merthyr Tudful

2

1

4

Sir Fynwy   

1

6

0

Castell-nedd Port Talbot

2

4

10

Casnewydd

2

2

6

Sir Benfro

0

4

2

Powys

1

6

0

RhCT

5

12

5

Abertawe

0

3

2

Torfaen

1

2

1

Bro Morgannwg

4

2

9

Wrecsam

2

6

2

Ledled Cymru

45

93

103

 

Am fwy o wybodaeth leol cliciwch yma.