Adnewyddu data cyfleusterau chwaraeon yn digwydd yr haf yma!

Mae Chwaraeon Cymru wedi comisiynu 4Global, cwmni ymgynghorol ym maes chwaraeon, i gynnal Archwiliad Cyfleusterau ledled Cymru fel rhan o'r strategaeth Cyfleusterau ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae Chwaraeon Cymru'n deall y rôl bwysig mae cyfleusterau'n ei chwarae mewn cadw pobl yn egnïol mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon ond, yn bwysicach, effaith hanfodol mynediad i gyfleusterau ar bobl nad ydynt yn egnïol.

Felly, mae'n hanfodol bod gan Chwaraeon Cymru ac awdurdodau lleol wybodaeth gyson a manwl gywir am gyfleusterau sydd ar agor ac wedi cau, a'r datblygiadau arfaethedig ar gyfer cyfleusterau ledled Cymru, er mwyn canfod ble mae'r bylchau o ran darpariaeth ac i sicrhau bod pawb sy'n byw yng Nghymru'n cael cyfle cyfartal i fod yn egnïol.
 
Mae 4 Global wrthi'n cysylltu â pherchnogion cyfleusterau i wirio data am eu safleoedd ar ein rhan. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y prosiect, cysylltwch â facilitiesaudit@sport.wales
 
Pan fydd yr holl wybodaeth wedi'i chasglu ynghyd a'i chynnwys mewn adnodd cenedlaethol (gan gynnwys map rhyngweithiol yn dangos beth sydd ar gael neu yn yr arfaeth mewn ardal), bydd yn helpu i roi gwybod i ddefnyddwyr am rôl ehangach eu cyfleusterau nhw yn y gymuned.