Pecyn Adnoddau Cydweithredu i Gyrff Rheoli

Mae cydweithredu'n cynnwys llawer o fanteision posib, gan gynnwys gwasanaethau newydd, gwella gallu ac arbedion ariannol.   

Datblygwyd y pecyn adnoddau cydweithredu hwn gan weithgor o gynrychiolwyr o fudiad Golff Cymru, Triathlon Cymru, Undeb Rygbi Cymru a Chwaraeon Cymru. 

Pwrpas y pecyn adnoddau yw darparu i sefydliadau arweiniad, templedi ac ysbrydoliaeth i ddatblygu eu partneriaethau cydweithredol eu hunain. Mae'r pecyn adnoddau'n cynnwys:   

  • Graffeg Gwybodaeth rysait ar gyfer cydweithredu 
  • Templed cynllun gwaith cydweithredol lefel uchel
  • Templed cynllun cyflawni prosiect manwl 
  • Astudiaethau achos cydweithredu

Pecyn Adnoddau Cydweithredu i Gyrff Rheoli Cenedlaethol

Cover Welsh Small

DOWNLOADS