Atebion Clwb

Gyda bron i 5,500 o glybiau chwaraeon yng Nghymru a thua 250,000 o boblogaeth Cymru o oedolion yn gwirfoddoli mewn chwaraeon gyda rhyw gyfrifoldeb neu'i gilydd, mae llawer o bobl yn gwneud i chwaraeon yng Nghymru ddigwydd. Boed yn aelod o bwyllgor, hyfforddwr, swyddog, person sy'n rhedeg clybiau gweithgarwch corfforol neu'n golchi'r cit, mae llond gwlad o swyddi y mae'n rhaid eu gwneud er mwyn sicrhau bod pobl yn gallu mwynhau chwaraeon.

Ond, yn aml iawn, rydyn ni'n clywed nad yw gwirfoddolwyr clwb yn gwybod ble mae cael cefnogaeth a phan mae cefnogaeth ar gael, efallai nad yw'n gwbl addas iddyn nhw.

Felly, ar ôl siarad gyda llawer o bobl yn y byd chwaraeon yng Nghymru, rydyn ni wedi darparu Atebion Clwb - adnodd ar-lein sy'n cynnig 'siop un stop' i wirfoddolwyr mewn clybiau chwaraeon, i'w helpu i sefydlu, datblygu neu wella eu clwb.     

Club Solutions Logo     Atebion Clwb logo      

Mae gwefan Atebion Clwb yn darparu adnodd dysgu i wirfoddolwyr clwb, a chyfarwyddyd er mwyn delio â'r problemau maen nhw'n eu hwynebu o bosib.

Os ydych chi eisiau sefydlu clwb newydd neu ddatblygu eich clwb presennol, mae rhywbeth ar gael i bawb.

Mae'n wefan hawdd ei defnyddio a symud drwyddi, gydag iaith heb jargon, ac mae deunyddiau i'w lawrlwytho, straeon am arferion gorau i'w darllen, a hefyd cyfarwyddyd o safon i'ch helpu chi. Hefyd mae adnodd asesu clwb - sy'n debyg i archwiliad iechyd - i'ch helpu chi i adnabod eich cryfderau, eich gwendidau a'r meysydd i'w gwella.                                      

Beth allwch chi ei wneud?

Hybu Atebion Clwb ar eich rhwydweithiau          

  • Sicrhau bod eich staff yn gyfarwydd â'r wefan.  
  • Cynnwys y botwm a'r dolenni gwe ar eich gwefan chi eich hun.
  • Defnyddio'r adnoddau - gan gynnwys graffeg symudol - i hybu Atebion Clwb.          
  • Rhoi adborth i ni ar sut rydych chi'n defnyddio'r safle a beth fyddai'n ddefnyddiol ei gynnwys.

Mae adnoddau Atebion Clwb ar gael yma:

Botwm y We Saesneg

Botwm y We Cymraeg

Animeiddio - Beth Yw Atebion Clwb?

Animeiddio - Pam Defnyddio Atebion Clwb?

Animeiddio - Taith O Gwmpas Atebion Clwb

Animeiddio - Beth Yw Adnodd Asesu Atebion Clwb?

Animediddio - Sut i ddefynyddio adnodd asesu Atebion Clwb.

Prezi

Canllaw Poced 

Ac mae'r wefan ar gael yn www.atebionclwb.cymru neu www.clubsolutions.wales.