Blaenoriaethau Allweddol

Mae'r strategaeth yn datgan rhai disgwyliadau allweddol a bydd nifer ohonynt yn herio ffordd y sector o feddwl.

Mae'n datgan meysydd blaenoriaeth allweddol ar gyfer Chwaraeon Cymru, fel asiantaeth ddatblygu chwaraeon y wlad, a'i bartneriaid fel cyflwynwyr allweddol mewn perthynas â chwaraeon cymunedol; meysydd ble gellid, ac y dylid, sicrhau cynnydd mawr. Mae hefyd, drwy hyrwyddo adnoddau datblygu chwaraeon penodol, yn gweithredu fel canllaw ymarferol i'r rhai sy'n gyfrifol am gyflwyno chwaraeon.     

Mae'r blaenoriaethau hyn fel a ganlyn:

Clybiau Ffyniannus

Creu cyfleoedd drwy fentergarwch a blaengaredd da

Penderfyniadau lleol        

Creu cyfleoedd drwy fodloni galw lleol

Addysg Safonol

Creu cyfleoedd drwy ddatblygu sgiliau, mwynhad a hyder

Gweithlu Ymroddedig                  

Creu cyfleoedd drwy ddenu a buddsoddi yn y bobl briodol, yn y mannau priodol     

Cyfleusterau Priodol   

Creu cyfleoedd drwy ddarparu amgylcheddau a rhaglenni ysbrydoledig