Sky Sports Living for Sport

Mae Sky Sports Living for Sport yn fenter am ddim sydd ar gael i bob ysgol uwchradd yng Nghymru. Mae'n defnyddio sêr y byd chwaraeon a sgiliau chwaraeon i wneud y canlynol:               
 

  • Rhoi hwb i hyder
  • Newid ymddygiad  
  • Gwella cyrhaeddiad
  • Gwella sgiliau bywyd


Mae ysgol yn gallu cymryd rhan yn Sky Sports Living for Sport fel prosiect newydd unigol, neu gall ychwanegu gwerth at brosiectau sy'n cael eu rhoi ar waith ar hyn o bryd yn yr ysgol.

I gofrestru, ewch i wefan Sky Sports Living for Sport.

LINK TO SPORTS STARS SIGN-UP TO INSPIRE WELSH YOUNGSTERS.

 

Sky Sports Living for Sport