Rhaglen Llythrennedd Corfforol i Ysgolion

Ym mis Medi 2014, sefydlwyd y rhaglen Llythrennedd Corfforol i ysgolion. Mae'r rhaglen hon wedi cymryd lle'r hen raglen Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol. Mae'r Rhaglen Llythrennedd Corfforol i Ysgolion yn gweithio fel rhaglen o dargedu ymyriadau ar gyfer ysgolion yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru.                                                                            

Gan ddefnyddio ymyriadau priodol, mae ysgolion yn ceisio cefnogi pobl ifanc ar eu siwrnai llythrennedd corfforol. (dolen i'r adran hon o'r wefan). Ar yr un pryd, mae'r ymyriadau hyn yn ceisio rhoi sylw i ymgysylltiad pobl ifanc yn yr ysgol, gan wella eu hunanhyder ac, mewn rhai achosion, gwella eu rhifedd a'u llythrennedd. Mae fframwaith llythrennedd corfforol drafft wedi cael ei ddatblygu. Y gobaith yw y caiff y fframwaith hwn ei fabwysiadu yn y cwricwlwm newydd o 2016 ymlaen.

Datblygodd yr hen raglen Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol ddeunyddiau hyfforddi a chefnogi niferus y gellir eu defnyddio fel rhan o'r rhaglen Llythrennedd Corfforol i Ysgolion hefyd, i gefnogi pobl ifanc wrth iddynt ddatblygu ar eu siwrnai llythrennedd corfforol. Mae'r deunyddiau hyn ar gael yn yr adran hon o'r wefan o hyd. Cliciwch Yma

Adnoddau Mewnol