Cyfleoedd ar gyfer Llysgenhadon Ifanc

 

Mae bod yn Llysgennad Ifanc yn sicrhau llawer o fanteision. Dyma wybodaeth am y pethau rhyfeddol y gallwch chi eu gwneud fel Llysgenhadon Ifanc yng Nghymru.

 

 

Gwnewch gais nawr i ymuno â Grŵp Llywio Cenedlaethol y Llysgenhadon Ifanc a'r Academi Arwain Genedlaethol!

 

Mae ceisiadau ar agor nawr ar gyfer Grŵp Llywio Cenedlaethol y Llysgenhadon Ifanc a'r Academi Arwain Genedlaethol ar gyfer 2017/18 yng Nghymru.

Dyma eich cyfle chi i chwarae eich rhan mewn dylanwadu ar raglen y Llysgenhadon Ifanc a sicrhau bod pobl ifanc wrth galon ein holl benderfyniadau ni yn y dyfodol. Mae'r grŵp yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ar gyfer cyfarfodydd y grŵp llywio ac ar gyfer 3 penwythnos preswyl pellach fel rhan o'r Academi Arwain Genedlaethol. 

Y cyfan rydyn ni'n ei ofyn ydi eich bod chi'n Llysgennad Ifanc eisoes ac mewn addysg lawn amser mewn ysgol neu goleg.   

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno, llenwch y ffurflen gais sydd wedi'i hatodi a'i dychwelyd i lauren.holloway@youthsporttrust.org neu drwy'r post (cyfeiriad ar y ffurflen) erbyn dydd Sul 15eg Gorffennaf fan bellaf.

 

Gwirfoddolwyr y Mileniwm

MV

Mae Gwirfoddolwyr y Mileniwm yn gyfrwng i gydnabod yr oriau gwirfoddoli rydych chi wedi'u gwneud fel Llysgenhadon Ifanc. Mae tair tystysgrif ar gael i chi eu casglu - tystysgrifau 50, 100, 200 awr.                 

Hefyd mae dyfarniad MV50 Chwaraeon a gafodd ei lansio i annog y cannoedd o bobl ifanc sy'n gwirfoddoli mewn chwaraeon.                

I ddechrau arni, cliciwch yma.

 

DOWNLOADS