Cyfleoedd ar gyfer Llysgenhadon Ifanc

 

Mae bod yn Llysgennad Ifanc yn sicrhau llawer o fanteision. Dyma wybodaeth am y pethau rhyfeddol y gallwch chi eu gwneud fel Llysgenhadon Ifanc yng Nghymru.

 

 

Gwnewch gais nawr i ymuno â Grŵp Llywio Cenedlaethol y Llysgenhadon Ifanc a'r Academi Arwain Genedlaethol!

 

Mae ceisiadau ar agor nawr ar gyfer Grŵp Llywio Cenedlaethol y Llysgenhadon Ifanc a'r Academi Arwain Genedlaethol ar gyfer 2016/17 yng Nghymru.

Dyma eich cyfle chi i chwarae eich rhan mewn dylanwadu ar raglen y Llysgenhadon Ifanc a sicrhau bod pobl ifanc wrth galon ein holl benderfyniadau ni yn y dyfodol. Mae'r grŵp yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ar gyfer cyfarfodydd y grŵp llywio ac ar gyfer 3 penwythnos preswyl pellach fel rhan o'r Academi Arwain Genedlaethol. 

Y cyfan rydyn ni'n ei ofyn ydi eich bod chi'n Llysgennad Ifanc eisoes ac mewn addysg lawn amser mewn ysgol neu goleg.   

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno, llenwch y ffurflen gais sydd wedi'i hatodi a'i dychwelyd i lauren.holloway@youthsporttrust.org neu drwy'r post (cyfeiriad ar y ffurflen) erbyn dydd Sul 17eg Gorffennaf fan bellaf.

 

 

Cyfleoedd Gwirfoddoli Rhyngwladol gyda Vi-ability

vi-ability

Mae Vi-Ability yn bartneriaeth gyda Silo India ac mae'n cynnig lleoliadau gwirfoddoli gyda chymorth llawn yn Ne India wledig am gyn lleied â £300 yr wythnos a hefyd pris hedfan a fisa. I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma.

 

 

 

Sky Sports Living for Sport

 SSLFS

 

Ers dros 10 mlynedd, mae ysgolion ac athrawon Cymru wedi bod yn defnyddio'r rhaglen Sky Sports Living for Sport (SSLFS) a'i hymweliadau Mentoriaid Athletwyr AM DDIM i ychwanegu gwerth at eu gwaith.                                          

Mae mwy na 1,400 o ysgolion ledled y DU ac Iwerddon yn cymryd rhan yn SSLFS ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd yma ac nid ydym eisiau colli'r budd o'r fenter am ddim wych yma a'r cyfle i dderbyn y manteision canlynol:                                      

  • Dau ymweliad AM DDIM gan Fentoriaid Athletwyr
  • Crysau T SSLFS i bob myfyriwr yng ngrŵp y prosiect              
  • Bandiau Garddwrn / Adnoddau a Thystysgrifau SSLFS i bob myfyriwr yng ngrŵp y prosiect                                                  

I weld sut mae ysgolion wedi defnyddio'r rhaglen SSLFS i effeithio'n uniongyrchol ar grwpiau ac ar fyfyrwyr unigol yng Nghymru, darllenwch stori Emma a stori Dylan.

I weld rhagor o astudiaethau achos o bob cwr o'r DU ac Iwerddon, cliciwch yma Astudiaethau Achos

 

 

 

Gwirfoddolwyr y Mileniwm

MV

Mae Gwirfoddolwyr y Mileniwm yn gyfrwng i gydnabod yr oriau gwirfoddoli rydych chi wedi'u gwneud fel Llysgenhadon Ifanc. Mae tair tystysgrif ar gael i chi eu casglu - tystysgrifau 50, 100, 200 awr.                 

Hefyd mae dyfarniad MV50 Chwaraeon a gafodd ei lansio i annog y cannoedd o bobl ifanc sy'n gwirfoddoli mewn chwaraeon.                

I ddechrau arni, cliciwch yma.

 

DOWNLOADS