Chwilio am gyfle fel Gwirfoddolwr Rhyngwladol?

 

vi-ability

Mae Vi-Ability, mewn partneriaeth â Silo India, yn cynnig lleoliadau gwirfoddol gyda chefnogaeth yn Ne India wledig am gyn lleied â £300 yr wythnos a hefyd cost taith awyren a fisa.

Byddwch yn byw ac yn gweithio mewn cartref lleol i fechgyn ac yn cefnogi'r 77 o fechgyn yno gyda'u Saesneg, chwaraeon a datblygu eu hyder, eu sgiliau arwain a'u cymhelliant.        

Yn ystod y dydd byddwch yn gweithio mewn ysgolion a cholegau lleol yn rhoi gwersi Saesneg ac yn cyflwyno sesiynau hyfforddi chwaraeon.

Gwyliwch ein fideo hyrwyddo i weld beth allech chi fod yn ei wneud: https://vimeo.com/110469389


Byddwch yn cael y gefnogaeth ganlynol:

 • Cefnogaeth lawn cyn gadael:
 • Help gyda'ch cais am fisa
 • Galwadau Skype a chyswllt rheolaidd gyda staff Vi-Ability i ateb unrhyw gwestiynau neu ymholiadau
 • Asesiad sgiliau meddal i'ch paratoi chi ar gyfer ymgymryd â chynllun datblygu personol llawn yn India 

    ac ar ôl dychwelyd i'r DU               

 • Cefnogaeth a hyfforddiant cyn gadael, i'ch paratoi chi ar gyfer cyflwyno

 

Cefnogaeth yn y wlad:

 • Aelod o staff Vi-Ability wrth law 24/7 i'ch cefnogi chi, gyda chynllunio, cyflwyno a chyngor ar deithio
 • 3 chyfarfod un i un i gefnogi eich datblygiad personol yn y tymor hir
 • Cyfle i ennill cymhwyster BTEC              
 • Cyfle i gael tystysgrif 50 awr Byd Eang Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Ar ôl y lleoliad:

 • Cyfeirio at rwydwaith Vi-Ability a mynediad iddo i barhau i gymryd rhan mewn cyfleoedd gwirfoddoli newydd yn eich cymuned leol
 • Cyfleoedd i ymwneud â gwaith Vi-Ability gyda chefnogaeth staff Vi-Ability
 • Mynediad at hyfforddiant a chyrsiau pellach     

 

Faint fydd y gost?

£1200 fydd ffi'r lleoliad, sy'n cynnwys y canlynol:

 • Cefnogaeth lawn y staff
 • Codi yn y maes awyr a throsglwyddo yn India
 • 3 phryd y dydd (a dŵr yfed diogel ar gael bob amser)        
 • Llety; rhannu, gyda thoiled gorllewinol           
 • Costau lleoliad fel adnoddau a chludiant  

 

Pa gostau ychwanegol a geir?    

 • Y  siwrnai awyren
 • Fisa - mae'n rhaid i chi wneud cais am fisa cyflogaeth
 • Yswiriant teithio - cofiwch fod rhaid i hwn eich gwarchod chi wrth i chi wirfoddoli
 • Treuliau personol, gan gynnwys teithio ar y penwythnos
 • Cludiant i'r maes awyr yn y DU ac adref oddi yno