Arolwg Llysgenhadon Ifanc 2015

Er mwyn gwneud yn siŵr bod rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yn parhau i wella yng Nghymru, i ddechrau mae'n rhaid i ni wybod faint o Lysgenhadon Ifanc sydd allan yna'n hybu chwaraeon, yn ogystal â gwirfoddoli mewn ysgolion a chymunedau. Dyna pam rydyn ni wedi creu arolwg byr, i gasglu'r wybodaeth yma gan yr holl Lysgenhadon Ifanc Platinwm, Aur ac Arian yng Nghymru.                                                     

 

Drwy wneud hyn bydd gennym hefyd dystiolaeth o ddemograffeg cydraddoldeb y Llysgenhadon Ifanc, fel anabledd, ethnigrwydd a rhyw. Hefyd rydyn ni'n gobeithio casglu eich barn chi am wirfoddoli a dysgu.      

 

I'n helpu ni, a wnewch chi lenwi'r arolwg drwy ddefnyddio'r dolenni isod. Dim ond rhyw 3 i 4 munud mae'n ei gymryd i'w lenwi a bydd enwau'r holl Lysgenhadon Ifanc sy'n ei lenwi'n cael eu rhoi mewn raffl i ennill Taleb Chwaraeon £50.

 

Bydd yr arolwg yn cael ei rannu hefyd ar gyfryngau cymdeithasol, felly cofiwch annog yr holl Lysgenhadon Ifanc rydych chi'n eu hadnabod i lenwi'r arolwg, a chofiwch drydar amdanom ni gan ddefnyddio#ArolwgLlI15

 

 

Arolwg Cymraeg - https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=143091459814

 

Arolwg Saesneg- https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=143091461298

 

 

Bydd yr Arolwg yn cau ddydd Gwener 29ain Mai, felly cofiwch ei lenwi cyn hynny os gwelwch yn dda.                                           

 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os cewch chi unrhyw broblemau'n defnyddio'r arolwg, cofiwch roi gwybod gan cysylltu a emma.roberts@youthsporttrust.org neu ffonio 02920 33 8287