Cystadleuaeth Campau'r Ddraig

Dragon Sport Tennis

Cystadleuaeth Wimbledon

Cyfle i Ennill Gwobrau Tenis Amrywiol            

 

Atebwch y 3 chwestiwn isod.               

C1       Pwy yw chwaraewr tenis gwrywaidd rhif 1 Prydain?
C2       Ym mha ddinas mae cystadleuaeth Wimbledon yn cael ei chynnal?
C3       Pa fath o gwrt a ddefnyddir ym Mhencampwriaethau Wimbledon?

 

Y dyddiad cau ar gyfer cystadlu yw dydd Gwener 10fed Gorffennaf 2011 am 12:00.

Anfonwch eich atebion atom ni isod.        


Pob lwc.

 

Dragon Competition Entry Form