Campau'r Ddraig

 • Beth yw Campau'r Ddraig?

  Mae Campau'r Ddraig yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd chwaraeon hwyliog a phleserus i blant 7-11 oed.

  Nicky Robinson becomes a Dragon Sport Ambassador

   

   

 • Y Cyflwyno

  Cyflwynir Campau'r Ddraig drwy gyfrwng rhwydwaith o Gydlynwyr wedi'u lleoli ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru.

  Joe Ledley becomes a Dragon Sport Ambassador

 • Siarter Chwarae Teg

  Mae Campau'r Ddraig yn ymroddedig i ddatblygu egwyddorion chwarae teg mewn chwaraeon.

  Draig

 • Cael Hyd i'ch Cydlynydd Lleol

  Am ragor o wybodaeth am Gampau'r Ddraig yn eich ardal chi, cysylltwch â'ch Cydlynydd Campau'r Ddraig lleol.

  Dragon Sport

 • Ogof y Ddraig'

  Dragon Sport Rugby

 • Meddwl am hyfforddi?

  Os nad yw sefyll ar y llinell ochr yn ddigon o chi, yna gallai hyfforddi fod yn ateb perffaith.

  Nicky Robinson coaching Dragon Sport Rugby

 • Pam Gwirfoddoli?

  Mae Campau'r Ddraig yn canolbwyntio hefyd ar recriwtio rhieni a chynorthwywyr i gefnogi clybiau.

  Dragon Sport

 • Swyddi Wrth Wirfoddoli

  Boed yn olchi'r cit neu'n yrru'r plant i'w gemau, mae llawer iawn o ffyrdd i chi helpu.

  Dragon Sport

 • Cael eich plant i gymryd rhan

  Amrywiaeth yw'r gyfrinach.

  Dragon Sport Rugby

 • Sicrhau bod eich plant yn dechrau arni

  Mae rhieni'n chwarae rhan allweddol yn agwedd eu plant at chwaraeon.

  Dragon Sport Rugby

 • Cymell eich plant

  Gall rhieni chwarae rhan allweddol mewn cymell eu plant i gymryd rhan mewn chwaraeon hefyd.

  Dragon Sport Football

 • Camgymeriadau cyffredin

  Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r peryglon pan mae eich plentyn yn cymryd rhan mewn chwaraeon.

  Dragon Sport

 • Swyddogaethau

  Fel rhiant, rydych yn gyfrifol am sawl agwedd ar gyfranogiad eich plentyn mewn chwaraeon.

  Dragon Sport Netball

 • Y Gystadleuaeth Ddiweddaraf

  Cyfle i weld y cystadlaethau diweddaraf a'r enillwyr

  Dragon Sport Cricket

 • Enillydd Blaenorol

  Harry yn Ennill Cystadleuaeth Cwpan Ryder.

  4K1E3459