Am AGChY

 • Trosolwg

  Mae'r rhaglen AG a Chwaraeon Ysgol yn helpu i godi safonau mewn Addysg Gorfforol.

  Adventurous Activities Penllergaer

 • Partneriaethau'r Rhwydwaith

  Gweler isod grynodeb o bartneriaethau'r rhwydwaith sy'n rhan o Raglen AGChY.

  Pic 2

 • Hyfforddiant / DPP

  Mae'r adran hon yn darparu gwybodaeth am Hyfforddiant AGChY a Datblygiad Porffesiynol Parhaus (AGChY).

  Pic 4

 • Cymunedau Dysgu Proffesiynol

  Partneriaethau Datblygu Ganolfan hefyd wedi eu trefnu ac amcanion y rhain fel a ganlyn:

  Pic 3

 • Adventurous activities