Sefydliadau Addysgol

Rydym yn credu y dylai pob plentyn gael mynediad i gyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau er mwyn eu potensial ac yn mwynhau cymryd rhan mewn chwaraeon, yn yr ysgol ac yn eu cymunedau ac mae ein gwaith yn canolbwyntio ar helpu hyn ddigwydd.

Mae gennym lu o adnoddau a deunyddiau hyfforddi i helpu ysgolion i ddarparu addysg gorfforol a chwaraeon allgyrsiol.

Rydym hefyd yn darparu cyllid i awdurdodau lleol ar gyfer staff i helpu i gefnogi ysgolion i wella eu darpariaeth a chysylltiadau cymunedol.

Am ragor o wybodaeth am ein gwaith gael pob plentyn gaeth ar chwaraeon, ewch i'r adran Rhaglenni Ein o'r safle.