Gifyn y Gwestiynau Iawn

AskingTheRightQuestionsCanllaw ar gyfer Newid        

Canllaw yw hwn i helpu pobl sy'n gweithio yn y byd chwaraeon yng Nghymru i ofyn y cwestiynau iawn am gydraddoldeb wrth ystyried datblygu cynlluniau, polisïau, prosiectau neu ymyriadau.

Bydd yn eich cefnogi gyda'r canlynol:

  • Sicrhau eich bod wedi rhoi ystyriaeth lawn i sut fydd gwahanol bobl yn elwa neu beidio
  • Gwirio a herio'r broses gynllunio         
  • Gwirio a herio ymrwymiad y sefydliad i gydraddoldeb
  • Sicrhau bod cydraddoldeb i'w weld yn glir ym mhob cynllun

Lawrlwythwch y canllaw yma.

Canllaw i Arferion Da    

Mae'r canllaw hwn yn cyflwyno cyfres o gwestiynau ar gyfer pob cam o'r model newid 3 cham. Manylir ar y cwestiynau gydag enghreifftiau o arferion da.                                     

Lawrlwythwch y canllaw yma.

Archwiliad Iechyd

Dylid defnyddio'r archwiliad iechyd cyflym yma'n rheolaidd i wirio cynnydd yn erbyn y model newid 3 cham.                   

Lawrlwythwch yr archwiliad iechyd yma.

 

DOWNLOADS