Ein lleoliadau

Mae ein Prif Swyddfa yng Nghaerdydd a hefyd mae gennym swyddfeydd rhanbarthol ledled Cymru.

Prif Swyddfa

Gerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW

Ffôn: 0300 3003111 / Ffacs: 0300 3003108

Am wybodaeth am ddosbarthiadau neu lety yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, ffoniwch 0300 3003123 neu ewch i'r tudalennau yn y wefan ble cewch hyd i wybodaeth am y dosbarthiadau cyhoeddus sydd gennym ni ar gael.

Yn dod i'n gweld ni yng Nghaerdydd? - Byddwch chi angen map i ddod o hyd i ni

Swyddfa Ranbarthol y Gogledd Ddwyrain

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, Chester Road West, Queensferry, Glannau Dyfrdwy CH5 1SA

Ffôn: 0300 3003103

Yn dod i'n gweld ni yng Nglannau Dyfrdwy? - Byddwch chi angen map i ddod o hyd i ni

Swyddfa Ranbarthol y Gogledd Orllewin

Plas Menai, Llanfairisgaer, Caernarfon LL55 1UE

Ffôn: 0300 3003112

Yn dod i'n gweld ni yng Nghaernarfon? - Byddwch chi angen map i ddod o hyd i ni

Hefyd gallwch gysylltu drwy e-bost, drwy anfon e-bost at gwybodaeth@chwaraeon.cymru

 

Mae Chwaraeon Cymru yn croesawu galwadau ffôn yn y Gymraeg.