Gweledigaeth Ar Gyfer Chwaraeon

Mae'r weledigaeth hon ar gyfer Chwaraeon wedi cael ei chreu yn dilyn sgwrs genedlaethol fywiog gyda sefydliadau ac unigolion ym mhob rhan o'r wlad.

Y Weledigaeth

Cenedl egniol lle mae pawb yn gallu mwynhau chwaraeon am oes.

Y Genhadaeth

Datgloi manteision chwaraeon i bawb.
Vision Booklet Welsh
Mwy o wybodaeth am y weledigaeth ar gyfer chwaraeon ar gael yn www.gweledigaethargyferchwaraeon.cymru 

 

DOWNLOADS