Chwaraeon a Fi_Y Sgwrs

Byddem yn hoffi gweld cymaint o bobl a sefydliadau â phosib yn cymryd rhan mewn sgwrs gyffrous i ddatblygu gweledigaeth newydd ar gyfer chwaraeon yng Nghymru.

Cofiwch leisio eich barn ac ymuno yn y sgwrs 

Mae chwaraeon yn hwyl ac yn ein helpu ni i fod yn egnïol ac yn iach. Hefyd mae gan chwaraeon bŵer i uno ein cenedl ni gyda'i gilydd a gwella bywydau pobl a ffyniant Cymru.

Shape the Conversation Cymraeg

Mae tua hanner y boblogaeth yn egnïol yn rheolaidd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae mwy a mwy o bobl wedi dewis bod yn egnïol - sy'n grêt. Ond hefyd mae'n rhaid i ni roi sylw i'r rhwystrau - gan gynnwys diffyg arian, amser a hyder - sy'n atal rhai pobl rhag bod yn egnïol drwy chwaraeon. Drwy gydweithio, byddwn yn canfod atebion newydd i rymuso pob cymuned i gymryd rhan mewn chwaraeon yn rheolaidd, yn unol â'r amcanion polisi sydd wedi'u hamlinellu yn Ffyniant i Bawb.

Mae rhagor o wybodaeth ac ystadegau ar gael yma.

Dyma pam rydyn ni'n dechrau sgwrs am ddyfodol chwaraeon yng Nghymru.

Ar yr adran hon o'r wefan gallwch chi ddarganfod:

 

Cysylltiadau Allanol